Scroll to top

Hur-bra?-enkäter för alla våra fem tjänsteområden

$0.00
Add to bag

Shipping and policies

  • Free shipping
  • Ships from Sweden to United States
  • HumanGuide has a custom return policy
  • Return Policy

Product details

För alla våra tjänsteområden finns det en eller flera enkäter, som kan användas för att "ta tempen", dvs hur bra är läget? Behöver något förbättras? Vad är mest angeläget? Alla enkäter kan laddas ner på vår webbplats humanguide.com Du finner information om enkäterna genom att klicka på någon av startsidans fem bilder - beroende på vad som är intressant för dig...För alla våra tjänsteområden finns det en eller flera enkäter, som kan användas för att "ta tempen", dvs hur bra är läget? Behöver något förbättras? Vad är mest angeläget? Alla enkäter kan laddas ner på vår webbplats humanguide.com Du finner information om enkäterna genom att klicka på någon av startsidans fem bilder - beroende på vad som är intressant för dig...
Shop wallpaper
Shop wallpaper
Sold by

Ask a question
Improves at Work and in Private Life
.
.
.
.