Scroll to top

Sten i detalj - utemiljö

$31.00
Add to bag

Shipping and policies

  • This brand does not ship to United States
  • Balkong Förlag has a custom return policy
  • Return Policy

Product details

Syftet med denna bok är att inspirera och förenkla arbetet för beställare av natursten i konstruktioner i vår utemiljö. De exempel som visas i boken är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla en eller flera funktioner på andra platser. Rena utsmyckningar eller konstverk behandlas därför inte i denna bok. Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta Stenhandboken framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut.

Text: Bensch, Åsa
Text: Fors, Hanna
Form: Plöjel, Matilda
ISBN: 978-91-85581–56-6
Utgiven: 201109
Sidor: 200
Format: 153 x 208
Illustrerad: Ja
Band: Inb
Språk: Svenska

Syftet med denna bok är att inspirera och förenkla arbetet för beställare av natursten i konstruktioner i vår utemiljö. De exempel som visas i boken är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla en eller flera funktioner på andra platser. Rena utsmyckningar eller konstverk behandlas därför inte i denna bok. Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta Stenhandboken framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut. Text: Bensch, Åsa Text: Fors, Hanna Form: Plöjel, Matilda ISBN: 978-91-85581–56-6 Utgiven: 201109 Sidor: 200 Format: 153 x 208 Illustrerad: Ja Band: Inb Språk: Svenska
Shop wallpaper
Shop wallpaper
Sold by

Ask a question
Balkong Förlag är ett bokförlag med inriktning på faktaböcker. Utgivningen består av vackra, illustrerade böcker inom olika ämnesområden. Sedan 2014 ingår även barnboksförlaget Busfrö Förlag hos oss. Besök oss på http://www.balkongforlag.se
.
.
.
.